Wat we doen

Wat we doen

Als breed georiënteerd engineering center zijn wij actief in verschillende sectoren. Onze specialismen liggen op het gebied van telecom, energie, (petro)chemie en GIS/geodata.

Telecom

Internet is een basisbehoefte geworden. Het dataverkeer neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Onder de grond zit een heel netwerk van telecomkabels en andere infrastructuur.

Onze engineers zijn technische helden die telecomnetwerken ontwerpen en beheren. Zij hebben alle kennis in huis om dit duurzaam en toekomstgericht te doen.

Schakel ons in voor:

Engineering

Revisieverwerking

Werkvoorbereiding, HAS en vergunningen

Beheren, cleanen en digitaliseren van data

Energie

Energie is de motor van onze 24-uurseconomie. De vraag naar nieuwe en duurzame technologieën zorgt voor een zwaardere belasting van het energienetwerk. Het is dus essentieel om het bestaande netwerk te blijven optimaliseren en te vernieuwen. Zodat het niet alleen voldoet aan de eisen van nu, maar ook van de toekomst.

Onze technische helden ontwerpen energienetwerken die duurzaam en toekomstgericht zijn. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze graag bij lopende projecten.

Schakel ons in voor:

Engineering

Revisieverwerking

Werkvoorbereiding, HAS en vergunningen

Beheren, cleanen en digitaliseren van data

Geo en data

We verzamelen en bewaren steeds meer data digitaal. Bovendien neemt data een steeds prominentere rol in als het gaat om kosten, risico’s en efficiëntie. Veel organisaties moeten wat dat betreft het wiel nog uitvinden.

Onze experts hebben ruime ervaring met het muteren, beheren en visualiseren van data. Zij zijn actief in de hele geo-dataketen en ondersteunen u graag waar dat nodig is.

Schakel ons in voor:

Het converteren van CAD

Muteren en visualiseren

Registratie, beheer en onderhoud van data

Inwinnen van data

Chemie, Gas & Olie

De (petro)chemische markt is enorm in beweging. Vanwege de energietransitie staat deze sector voor grote uitdagingen. Bovendien vestigen steeds meer chemische bedrijven zich in Nederland.

Onze technische helden ontwerpen duurzaam en toekomstgericht. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze graag bij lopende projecten.

Schakel ons in voor:

Engineering high & low level design

Revisieverwerking

Registratie, beheer en onderhoud van data

Projectmanagement

© 2023 Datelnet Group BV